team photo
 

Данъчно-счетоводна кантора в София

Счетоводна къща Германиа ООД е самостоятелен отдел на немско-българската адвокатска кантора „Русков и Колеги” , която има клонове в Мюнхен, Франкфурт, Лайпциг и София.

Международната организация на нашата адвокатска кантора ни позволява да се специализираме и работим съвместно с клиенти както от България, така и от от немско- и англоговорящи страни.

Ние предлагаме всеобхватно облужване на нашите клиенти от Германия, Австрия, Англия и др. държави. Въпреки че, българските власти изискват всички документи да бъдат винаги на български език, нашите служители могат да се погрижат за цялата Ви кореспонденция да бъде както на български, така и на немски или английски език.

Ние сме си поставили за цел да надминем очакванията на нашите клиенти, като спазваме високи стандарти за качество на работа и оптимизираме работния процес. Ефективната организация и оптимизация на процесите позволяват на нашите клиенти да спестят част от своите разходи.

Благодарение на модерните технологии сме достъпни по всяко време (E-Mail, Skype, Fax и т.н.). Вашите документи са навреме и навсякъде в електронна форма за Вашите клиенти.

Ние продължаваме да се развиваме непрекъснато в областта на данъчното законодателство, като се фокусираме върху международното счетоводно консултиране.

Ние постоянно се информираме относно законодателните промени, участваме в специализирани работни групи и сме в постоянна връзка с всички финансови власти.

Контакти

map office location sofia