При въпроси, проблеми или ако желаете индивидуална оферта не се колебайте да се свържете с нас. Нашите контактни данни ще намерите тук.

Моля въведете очакваните за Вашето предприятие счетоводни обороти и броя на документите за осчетоводяване.

Месечна ДДС-декларация

*Счетоводната сума се определя от месечните брутни приходи + месечните брутни разходи.

Месечни ТРЗ

Годишно приключване

*Счетоводният оборот се определя от годишните брутни приходи + годишните брутни разходи.

Контакти

map office location sofia