Обратно към услуги
 

Ние предлагаме следните счетоводни услуги и консултации на български, немски и английски език:

  • осчетоводяване;
  • обработка на покупни и продажни фактури;
  • представителство пред учреждения, институции;
  • изготвяне на годишна данъчна декларация;
  • осчетоводяване на сметки и изготвяне на баланс;
  • приемане на документи от  учреждения и институции;
  • мониторинг на срокове;
  • постоянна информация относно промени;
  • ТРЗ;
  • Консултиране.
Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia