Обратно към услуги
 

Данък Общ Доход в България

Нашите услуги в областта на Данъците върху доходите на физически лица:

  • Изготване на годишна данъчна декларация за Вашите доходи
  • Оповестяване на Вашата данъчна декларация в НАП до 30 април
  • Съдействие при данъчни ревизии от НАП

Закона за данъците върху доходите на физическите  лица урежда облагането на доходите на физическите лица, включително от дейност като едноличен търговец. Данъчно задължени лица по този закон са:

  1. местните и чуждестранните физически лица, които са носители на задължението за данъци по този закон;
  2. местните и чуждестранните лица, задължени да удържат и внасят данъци по този закон.

Законът определя за местно физическо лице, което има постоянен адрес в България или пребивава на територията на Република България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период  и чиито център на жизнени интереси се намира в България. Не е местно физическо лице лицето, което има постоянен адрес в България, но центърът на жизнените му интереси не се намира в страната. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и в чужбина, докато чуждестранните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България.

Облагат се всички доходи, които произтичат  от стопанска дейност , от наеми, дивиденти и ликвидационни дялове, от възнаграждения, вкл. възнаграждения от догор за управление .Общата данъчна ставка е фиксирана в размер на 10%. Доходи  реализирани от икономическа дейност от едноличен търговец  се облагат с 15%. Съгл. Чл.53.ал.1 годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 10 февруари на следващата година, ползват отстъпка 5 на сто върху внесената в същия срок част от данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация.Същото важи и за лицата,които подадат  годишната данъчна декларация по електронен път. Годишна данъчна декларация трябва да бъде подадена от местни и чуждестранни физически лица, ако те са получили в размките на изминалата данъчна година доходи в България.

Обратно към услуги

Контакти

map office location sofia